WOMEN IN MINSK. 2008-2012

BEAUTY SCHOOL, MINSK 2012

BOLSHOI THEATRE OF BELARUS, 2008

KINOTHEATER „MIR“, MINSK 2008

POLICE ACADEMY, MINSK 2008

DENTIST, MINSK 2008

SWIMMING LESSONS, MINSK 2008

WOMEN’S SOCCER, MINSK 2008

WOMEN BASKETBALL, MINSK 2008

SUPERMARKET, MINSK 2008